DRUGËZA

DRUGËZA

t’shpejtë si drủgë…

Drugëza u themelua në fillim të vitit 2019 nga nje grup i ngusht profesionistësh të profilizuar në shërbime profesionale e cila ofron zgjidhje të sofistikuara për të mbuluar nevojat e tregut kosovar me shërbime të shpejta, çmime konkuruese e cilësi të lartë. E ndarë në dy fusha të specializuara Drugëza i ofron zgjedhje tregut kosovarë mundësi për vlerësimin e sigurisë së objekteve dhe instalimin i pajisjeve të sigurisë.

Drugëza është kompania e parë dhe e vetmja në Kosovë e cila ofron shërbime unike për vlerësimin e sigurisë për objekte afariste dhe institucioneve. Drugëza bën vlerësime të specializuara të sistemeve të sigurisë siç janë instalimet e alarmit të zjarrit, alarmit kundër vjedhjes dhe sistemeve të tjera të sigurisë, duke përfshirë edhe vlerësimin e hapësirave të brendshme (sigurisë së personelit, aseteve, dhomat e kontrollit), qasjet në objekt (hyrje/daljet, ndriqimin) dhe perimetrin e objektit.

Drugëza si kompani e specializuar ofron shërbime dhe materialet për të gjitha llojet e instalimeve të rrymave të dobëta dhe atyre elektrike: duke përfshi zgjidhje analitike për sisteme me CCTV, alarme kundër zjarrit, shuarje automatike, alarmë kundër vjedhjes, qasje të kontrolluar me mbyllje elekrike, videofoni, rrjeta kompjuterike etj., të gjitha këto duke ofruar game të gjerë të produkteve dhe solucione nga prodhues te njohur nderkombetarisht.

Shërbimet e specializuara:
 1. Vlerësimi i instalimeve të sistemeve të sigurisë:
  1. Alarmi kundër zjarrit & alarmi kundër vjedhjes
  2. Alarmi kundër zjarrit, alarmi kundër vjedhjes & qasjet me mbyllje elektronike
  3. Alarmi kundër zjarrit, alarmi kundër vjedhjes, qasjet me mbyllje elektronike & video-vëzhgimi
 2. Vlerësimi i sigurisë së objektit (përfshinë nivelin e tretë të instalimit të sistemeve të sigurisë):
  1. Hapësirat e brendshme & personeli
  2. Hapësirat e brendshme, personeli & asetet
  3. Hapësirat e brendshme, personeli, asetet & perimetri
Shërbime të tjera:
  1. Instalimi i rrymave të dobëta
   1. Alarm kundër zjarrit dhe/ose thyerjes
   2. Alarm kundër zjarritdhe /ose thyerjes & kamerat e sigurisë
   3. Alarm kundër zjarrit dhe/ose thyerjes, kamerat e sigurisë & qasja e kontrolluar me mbyllje elektronike
   4. Kontrolli i fillimit dhe përfundimit të orarit (Time&Attendance)
  2. Instalime industriale
   1. Instalime elektrike
   2. Instalime shtepiake